Spoločnosť DAST Holding a.s. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb pre domácich i zahraničných investorov v oblasti ochrany ich majetku a záujmov, komplexnej technickej správy nehnuteľností a profesionálnej asistencie pri rozširovaní ich prevádzok na Slovensku. Dcérske spoločnosti, ktoré momentálne zamestnávajú viac ako 400 zamestnancov, dosiahli v roku 2007 obrat 170 mil. Skk.